Tuyển dụng

Hệ thống Licogi 13

Tuyển dụng
Trang chủ Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 29/03/2016

Số lượng cần tuyển dụng như sau: Kiến trúc sư: 01 người; Kĩ sư kinh tế: 03 người; Cán bộ hợp đồng, pháp chế: 01 người; Kế toán tổng hợp(chỉ tuyển nam): 02 người; Nhân viên kỹ thuật điện dân dụng: 01 người; Cán bộ quản lý dự án: 03 người.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 04/09/2015

Số lượng tuyển: Nam 02 người; Nữ 01 người; Tuổi từ 25 - 35 tuổi; Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên nghành kinh tế, tài chính, luật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 05/07/2015

Hiện nay Công ty đang đầu tư dự án và thi công các công trình lớn tại Hà Nội…. Công ty có nhu cầu tuyển dụng 01 cử nhân Tiếng Anh làm việc tại phòng Kinh tế Kỹ Thuật, 01 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng làm việc tại Ban QLDA tại văn phòng Công ty.
1