Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của LICOGI 13

Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời LIG Quảng Trị và cử người đại diện phần vốn góp

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng để bổ sung vốn SXKD

Công bố thông tin về việc ký HĐ với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

LIG - Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK ngày 01/6/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Văn Thăng

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

Công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của LICOGI 13

Ngày đăng: 06/09/2019

Công bố thông tin về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của LICOGI 13 tại công ty CP Melig13 và Công ty CP Hà Thái Vina Thái Bình

Xem chi tiết tại đây

Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời LIG Quảng Trị và cử người đại diện phần vốn góp

Ngày đăng: 04/09/2019

Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời LIG Quảng Trị và cử người đại diện phần vốn góp

Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng để bổ sung vốn SXKD

Ngày đăng: 30/05/2019

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng để bổ sung vốn SXKD

Công bố thông tin về việc ký HĐ với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Ngày đăng: 21/05/2019

Công bố thông tin về việc ký HĐ với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

LIG - Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

LIG - Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK ngày 01/6/2016

Ngày đăng: 26/04/2019

Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK ngày 01/6/2016

CBTT tình hình xử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Ngày đăng: 26/04/2019

Ngày 24/4/2019, Công ty Cổ phần LICOGI13 có công văn số 25/BC-LICOGI13-KHTH về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận chào bán số 26/GCN-UBCk ngày 01/06/2016

 

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Văn Thăng

Ngày đăng: 20/03/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phạm Văn Thăng

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2019

Ngày đăng: 05/03/2019

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2019

Ngày đăng: 26/02/2019

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo về việc được chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Ngày đăng: 18/01/2019

Công ty cổ phần Licogi 13 nhận được công văn số 477/UBCK-GSĐC ngày 18 tháng 01 năm  2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2019 của LIG.

CBTT về việc nhận chuyển nhượng 34,5% giá trị của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3

Ngày đăng: 31/10/2018

Ngày 31/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 13/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 34,5% cổ phần của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 từ Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo;

1 2 3 4 5  ...